آخرین ایستگاه،شهادت

اگر مسافر این راهی ، بین راه نگه نمیداریم تا آخرین ایستگاه

آخرین ایستگاه،شهادت

اگر مسافر این راهی ، بین راه نگه نمیداریم تا آخرین ایستگاه

آخرین ایستگاه،شهادت

شهدا رفتند تا حقیقت را به ما نشان دهند،اما ما هنوز در جست و جوی حقیقتیم.
شهدا چون فرشتگانی عاشق راه حق و حقیقت را پیمودند و به دیداره حق شتافتند و آسمانی شدند.
جایشان خالیست.
راهشان پر رهرو باد.
در آرزوی شهادت و عاشقان شهدایم.

تشنگی شرط شهادت است
و
تشنه کامی زینت آن

سید مرتضی آوینی

پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گناه» ثبت شده است

فرزند جناب آیت الله نخودکی می گویند:

روزی از مسیری عبور کردم و در راه چشمم ناگهان در یک کالسکه به زن بی حجابی افتاد و سرم را بر گرداندم.وقتی به خدمت پدرم رسیدم، فرمودند: "چرا مراقب نگاهت نبودی؟!"من عرض کردم: چشمم افتاد، قصدی نداشتم، فرمودند:

"مگر چیزی گم کرده بودی که سرت این طرف و آن طرف می چرخید؟!"

 

  • عاشق شهادت (محتسب)