آخرین ایستگاه،شهادت

اگر مسافر این راهی ، بین راه نگه نمیداریم تا آخرین ایستگاه

آخرین ایستگاه،شهادت

اگر مسافر این راهی ، بین راه نگه نمیداریم تا آخرین ایستگاه

آخرین ایستگاه،شهادت

شهدا رفتند تا حقیقت را به ما نشان دهند،اما ما هنوز در جست و جوی حقیقتیم.
شهدا چون فرشتگانی عاشق راه حق و حقیقت را پیمودند و به دیداره حق شتافتند و آسمانی شدند.
جایشان خالیست.
راهشان پر رهرو باد.
در آرزوی شهادت و عاشقان شهدایم.

تشنگی شرط شهادت است
و
تشنه کامی زینت آن

سید مرتضی آوینی

پیوندها

۴ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

بسکه پاشیده ز هم رشته تسبیح تنت

بردنت در نظرم مثل معما مانده

چیدمت در بغل خیمه به زحمت اما

ظاهرا باز کمی از بدنت جا مانده

  • عاشق شهادت (محتسب)

مامور قبض روح خدا، دور ما نگرد

ما کربلا نرفته به تو جان نمی دهیم...

  • عاشق شهادت (محتسب)

حال و هوا به آب و هوا خوش نمی شود

بی کربلا بهشت برین هم بساز نیست

  • عاشق شهادت (محتسب)

اعلام کن این حکم خداوند غدیر است

بعد از تو علی بر همه خلق امیر است

  • عاشق شهادت (محتسب)