آخرین ایستگاه،شهادت

اگر مسافر این راهی ، بین راه نگه نمیداریم تا آخرین ایستگاه

آخرین ایستگاه،شهادت

اگر مسافر این راهی ، بین راه نگه نمیداریم تا آخرین ایستگاه

آخرین ایستگاه،شهادت

شهدا رفتند تا حقیقت را به ما نشان دهند،اما ما هنوز در جست و جوی حقیقتیم.
شهدا چون فرشتگانی عاشق راه حق و حقیقت را پیمودند و به دیداره حق شتافتند و آسمانی شدند.
جایشان خالیست.
راهشان پر رهرو باد.
در آرزوی شهادت و عاشقان شهدایم.

تشنگی شرط شهادت است
و
تشنه کامی زینت آن

سید مرتضی آوینی

پیوندها

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

رهبرم!

یک لحظه هوای بی تو بودن سخت است...

مرگ است...

حالم خراب است، مانند سربازی که فرمانده اش را روی تخت بیمارستان با ماسک اکسیژن دیده باشد!!!

 

پ.ن: ز بستر پاشدی الحمدلله

چقدر زیبا شدی الحمدلله

الحمدلله الحمدلله الحمدلله

  • عاشق شهادت (محتسب)

آقا جهان به دور تو  پروانه  می شود...

شاهی شبیه شاه خراسان نمی شود

  • عاشق شهادت (محتسب)