آخرین ایستگاه،شهادت

اگر مسافر این راهی ، بین راه نگه نمیداریم تا آخرین ایستگاه

آخرین ایستگاه،شهادت

اگر مسافر این راهی ، بین راه نگه نمیداریم تا آخرین ایستگاه

آخرین ایستگاه،شهادت

شهدا رفتند تا حقیقت را به ما نشان دهند،اما ما هنوز در جست و جوی حقیقتیم.
شهدا چون فرشتگانی عاشق راه حق و حقیقت را پیمودند و به دیداره حق شتافتند و آسمانی شدند.
جایشان خالیست.
راهشان پر رهرو باد.
در آرزوی شهادت و عاشقان شهدایم.

تشنگی شرط شهادت است
و
تشنه کامی زینت آن

سید مرتضی آوینی

پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نماز شب» ثبت شده است

بو و خاصیت                      نماز شب و استغفار

بعضی نه بو دارند نه خاصیت، هیچ اثر خیر و منفعتی برای کسی ندارد، نه دعایی برای امام زمان علیه السلام و نه صدقه ای برای سلامتی او ندارد.

در حالی که ایمان مومنین بو و مزه دارد، بو دارد چرا که امام صادق علیه السلام فرمودند: نماز شب شخص را خوش بو می کند.

و یا پیامبر فرمودند: خود را با استغفار خوش بو کنید.

ایمان مزه دارد چنانکه حضرت علی علیه السلام فرمودند: بنده ای مزه ی ایمان را نمی چشد مگر اینکه دروغ شوخی و جدی را ترک کند.

  • عاشق شهادت (محتسب)